Pakketten

CaSEM biedt een aantal pakketten aan die toelaten om specifieke strategische onderwerpen in Uw bedrijf te behandelen.
Ieder pakket bestaat typisch uit een aantal sessies met Uw management en tussentijdse verzameling van gegevens.
De pakketten worden afgesloten met een omvattend rapport met conclusies en aanbevelingen.

Voordelen:

Legt op een eenvoudige manier Uw strategische prioriteiten vast.

Kosten en tijdsbestek liggen op voorhand vast.

Bevat hulpmiddelen voor latere opvolging.

Inclusief een afsluitend rapport met specifieke aanbevelingen.

Overzicht:

Workshop sessies strategische positionering

In deze workshops samen met Uw management team wordt de huidige situatie in kaart gebracht en het strategisch groeipad gedefinieerd en uitgewerkt.
Meer »

Pack initiatie strategisch traject

In deze eerste sessie wordt een kader gegeven waarin het traject voor opstellen van de strategie van een bedrijf kan gevolgd worden.
Meer »

Formulering bedrijfsdoelstelling

Dit pakket resulteert in het vastleggen van een goed gefocuseerde richting aan het bedrijf.
Meer »

Opstellen product specifikaties

Dit pakket maakt U vertrouwd met een aantal hulpmiddelen en methodes voor het opstellen van de juiste product specificaties.
Meer »

Evaluatie product portfolio

In dit pakket worden de belangrijkste parameters bepaald om op een rationele manier de prioriteiten voor product ontwikkeling vast te leggen.
Meer »

Downloads

Brochure
Brochure CaSEM
Download »

Flyer internet communicatie
Brochure All-in standaard pakket internet communicatie
Download »

Flyer internet communicatie
Brochure Standaard pakket internet communicatie
Download »

Flyer internet communicatie
Brochure All-in light pakket internet communicatie
Download »