Formulering bedrijfsdoelstelling

Een bedrijf kan enkel maar succes hebben als het een duidelijke focus heeft.
Daarvoor moet de huidige situatie van het bedrijf met zijn sterkten en zwaktes duidelijk gekend zijn en moet er een duidelijke visie naar de toekomst zijn.

CaSEM zal samen met U het strategische pad naar succes helpen bepalen.

Objectief:

    De basis leggen voor het formuleren van een strategisch actie plan.

Tijdsbestek:

    2 sessies van 3 uur.

Agenda:

  • Vastleggen van de visie, missie en waarden van het bedrijf.
  • SWOT
  • Kerncompetenties
  • Brainstorm over de huidige positionering van het bedrijf.

Documentatie:

  • Rapport met aanbevelingen.

Downloads