Evaluatie product portfolio

En van de moeilijkste taken in een bedrijf is de juiste beslissingen nemen over nieuwe product ontwikkelingen. Er moeten inschattingen gemaakt worden over de hoeveelheid en het risiko van de investeringen en over de balans tussen het huidige en toekomstige product aanbod.

CaSEM zal U bijstaan in het bepalen van de ideale product mix voor een maximale continue opbrengst van Uw investeringen.

Objectief:

    Vastleggen van de parameters voor het evalueren van een product portfolio.

Tijdsbestek:

    2 sessies van 3 uur.

Agenda:

  • Parameters voor het selecteren van een product portfolio
  • Eerste evaluatie van het huidige producten pallet.

Documentatie:

  • Rapport
  • Schablonen

Downloads